Aktualności

W związku z aktualizacją Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. (Karta aktualizacji IRiESP nr CB/17/2017) i wprowadzeniem zasad certyfikacji Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usług redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), ENERGA-OPERATOR SA uprzejmie informuje, że wnioski o wydanie certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci ENERGA-OPERATOR SA powinny być składane wyłącznie w formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu wniosku podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w ORed) na dedykowany adres e-mail: dsr@energa.pl

więcej

Do grona szkół objętych programem ENERGA-OPERATOR "Energ(i)a do nauki" dołączył kolejny Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie. W ramach podpisanej umowy spółka nie tylko umożliwi odbywanie wycieczek dydaktycznych i instruktażowych, ale także nagrodzi 10 najlepszych uczniów stypendiami oraz wesprze finansowo szkołę w doposażeniu pracowni warsztatowych.

więcej

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym - Zlecanie prac związanych z przygotowaniem studium wykonalności lub biznes planu oraz kompleksowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach bezzwrotnych źródeł finansowania inwestycji wraz z wymaganymi załącznikami (sprawa numer N/1/AZ/ZO/3/17).

więcej

ENERGA-OPERATOR jest jednym z liderów projektu UPGRID, którzy w ramach programu Unii Europejskiej HORIZON 2020 realizują w swoich krajach praktyczne demonstracje rozwiązań z zakresu SmartGrid. Jednym z najistotniejszych elementów wspólnych dla wszystkich lokalizacji jest dostępność systemu AMI, z którego dane mają posłużyć do budowy nowych funkcjonalności systemów informatycznych wspomagających zarządzanie siecią. Projekt zaplanowano na trzy lata, do 2017 roku.

więcej

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w oparciu o art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj., Dz.U. z 2015 r., poz. 2164z późn. zm. - dalej "PZP") ogłasza dialog techniczny, którego celem będzie pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunków umowy, w postępowaniu, którego przedmiotem będzie dostawa i wdrożenie systemu monitoringu pojazdów GPS dla ENERGA-OPERATOR SA.

więcej

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl