Komunikaty

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Pracowników oraz Klientów informujemy, iż wszystkie prace realizowane są przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Zarówno prace eksploatacyjne przy układach pomiarowych energii elektrycznej, w tym związane z odczytami wskazań liczników, wymianami liczników i przyłączaniem mikroinstalacji, realizowane są w Spółce z zachowaniem...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA przypomina, że na podstawie decyzji Prezesa URE nr DRE.WKP.744.1.7.2020.MKo4 stanowiącego realizację obowiązku wynikającego z art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej, właściciele źródeł wytwórczych B, C, D zobligowani zostali  do bieżącego...

więcej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2021 r., poz. 716 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego projektu do dnia 21 października 2021 r. ...

więcej

(ostatnia aktualizacja z dnia 9 września 2021) ENERGA-OPERATOR SA informuje, że z dniem 1 sierpnia 2021 r. nie będzie możliwości stosowania deklaracji zgodności w procesie przyłączania Modułów Wytwarzania Energii (MWE) do sieci.

więcej

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl