Flaga UE

Działanie 1.4.: Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.4.:
 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia

Poddziałanie 1.4.1.: Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym

Tytuł projektu: Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze ENERGA-OPERATOR SA

Projekt nr. POIS.01.04.01-00-0012/17

Cel główny:

Poprawa efektywności i bezpieczeństwa dystrybucji energii elektrycznej poprzez zmniejszenie przerw w dostawie energii elektrycznej w sytuacjach planowanego lub awaryjnego wyłączenia zasilania na sieci SN.

Realizacja:

Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN poprzez wdrożenie rozwiązań Inteligentnej Sieci Energetycznej tzw. Smart Grid.

Projekt realizowany jest na obszarze działania ENERGA-OPERATOR SA objętym koncesją, w skład którego wchodzą województwa: łódzkie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie i warmińsko-mazurskie.

W ramach projektu zrealizowane zostanie pięć głównych zadań:

  1. Zakup i instalacja rozłączników zdalnie sterowanych napowietrznych z pomiarem.
  2. Zakup i instalacja rozdzielnic wnętrzowych zdalnie sterowanych z pomiarem.
  3. Zakup i instalacja sterowników z kanałem komunikacyjnym TETRA.
  4. Zakup, wdrożenie i modernizacja systemów sterowania ruchem klasy SCADA.
  5. Zakup i uruchomienie inteligentnych systemów magazynowania energii przeznaczonych do stabilizacji pracy systemu dystrybucyjnego.

Planowane efekty:

Osiągnięcie funkcjonalności Inteligentnej Sieci Energetycznej, ograniczenie strat sieciowych wyrażające się w ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej, zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń, w tym możliwości przyłączenia OZE oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego, jakości i ciągłości zasilania odbiorców.

Całkowita wartość projektu: 278,6 mln zł

Wkład UE: 166,26 mln zł

rozlacznik_2 rozlacznik_2

Zdjęcie: Rozłącznik zdalnie sterowany

Rozdzielnica Rozdzielnica_2

Zdjęcie: Rozdzielnica

Aktualności:

2022-09-29 | Energa-Operator uruchomiła magazyn energii w Czernikowie energa-operator.pl

2021–01–25 | Energa wprowadzi nowy system zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej cire.pl

2020–07–17 | Magazyn energii w Czernikowie www.inzynierbudownictwa.pl

2020–07–13 | Energa Operator rozpoczyna budowę magazyn energii cire.pl

2019-10-03 | Perspektywy UE dla energetyki materiały wewnętrzne Energa Operator

2019-08-28 | Energa Operator wdraża inteligentną sieć Smart Grid Interiabiznes.pl

2019-08-28 | Energa Operator przeznacza 240 mln zł na sieć Smart Grid Cleaner Energy

2019-08-27 | Energa Operator wdraża inteligentną sieć Smart Grid Komunikat prasowy Grupa Energa

2019-06-30 | Zobacz efekty realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w sektorze energetyka gov.pl

2019-05-29 | Poland rolling out smart grid infrastructure
ec.europa.eu

2019-04-12 | Inwestycje w inteligentne sieci już dają efekty wnp.pl

2019-04-10 | Energa buduje inteligentną sieć dystrybucji energii. Smart Grid daje efekty forsal.pl

2019-04-10 | Inwestycje w inteligentne sieci już dają efekty
energetyka.wnp.pl

2018-02-01 | Energa-Operator prze do przodu w usmartawianiu infrastruktury

2018-02-28 | Rozłączniki nowej generacji w sieci EOP
energa-operator.pl

2017-10-06 | Potężny zastrzyk finansowy na inteligentne sieci
energa-operator.pl

2017-09-29 | Energa inwestuje w inteligentną sieć
media.energa.pl

Materiał filmowy promujący projekt:

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl