Ogłoszenie dot. dialogu technicznego (AMI) - aktualizacja 17.04.2014 - odpowiedzi na pytania w ramach DT

Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w oparciu o art. 31 a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza wznowienie dialogu technicznego, zakończonego w dniu 12 lipca 2013 r.

Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w oparciu o art. 31 a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza wznowienie dialogu technicznego, zakończonego w dniu 12 lipca 2013 r. 

Celem wznowionego dialogu technicznego będzie w dalszym ciągu pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunków umowy, w postępowaniu którego przedmiotem będzie zawarcie umowy ramowej na dostawę Infrastruktury Licznikowej dla Energa-Operator SA.

Do pobrania:

Aktualizacja 17.04.2014

Pytania i uwagi wykonawców w ramach wznowionego dialogu technicznego wraz z odpowiedziami

Aktualizacja 21.02.2014

Zmiana Ogłoszenia o wznowieniu dialogu technicznego

Ogłoszenie o wznowieniu dialogu technicznego – aktualizacja 21.02.2014

 

Aktualizacja 12.02.2014

Struktura dokumentów SIWZ

SIWZ Postępowanie Ramowe z popr.

Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz Oferty Ramowej

Załącznik nr 2 do SIWZ-Wzór Umowy Ramowej

Załącznik nr 3 do SIWZ-SIWZ dla Zamówienia Realizacyjnego

Uzupełnienie nr 1 do SIWZ Realiz - formularz ofertowy

Uzupełnienie nr 2 do SIWZ Realiz - Ośw. o braku podstaw do wykluczenia

Uzupenienie nr 3 do SIWZ Realiz - Wzór umowy realizacyjnej

Dodatek nr 3 do Umowy Realizacyjnej - Wykaz i opis produktów tekst jednolity

Cz 4A PRIME wersja angielska

Cz 4A PRIME wersja polska

Cz 4E Protok DCSAP-wersja polska

Cz 4F Protok DCSAP-wersja angielska

COSEM 2nd v20 2-nc

Wymagania dotyczace obudowy i skrzynki zaciskowej liczników

Wymagania dla AMI PQ v4

 

27.01.2014

Ogłoszenie o wznowieniu dialogu technicznego

Oświadczenie o kontynuacji udziału w dialogu technicznym

Zgłoszenie do udziału w kontynuacji dialogu technicznego

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl