Zmiana ogłoszenia o prowadzeniu dialogu technicznego - numer sprawy: DT/2/13 - aktualizacja 19-03-2018

Działając na podstawie pkt III, pkt 10 ogłoszenia o prowadzeniu dialogu technicznego, nr sprawy DT/2/13, Zamawiający ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że wobec nieosiągnięcia celów dialogu technicznego określonych w pkt II ogłoszenia ulega zmianie termin zakończenia dialogu technicznego, którego celem jest pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunków umowy, w postępowaniu którego przedmiotem będzie zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług dwukierunkowej transmisji danych typu M2M na potrzeby technologiczne, realizowanej w oparciu o sieć komórkową.

 

Do pobrania:

Pełna treść komunikatu: Zmiana ogłoszenia o prowadzeniu dialogu technicznego - numer sprawy: DT/2/13

 

Załączniki archiwalne z dnia 21.05.2014 r.:

Załącznik nr 1 - tekst ujednolicony ogłoszenia z rejestracją zmian;

Załącznik nr 2 - wzór umowy realizacyjnej na świadczenie usług transmisji danych M2M;

Załącznik nr 3 - zapytanie o informację w kwestii zapewnienia usługi dwukierunkowej transmisji danych typu M2M na potrzeby technologiczne, realizowanej w oparciu o sieć komórkową.

Załącznik nr 4 - szacunkowa informacja cenowa 

 

Aktualizacja 08.02.2018 r.:

Załączniki:

Załącznik nr 2 - wzór umowy realizacyjnej na świadczenie usług transmisji danych M2M;

Załącznik nr 4 - szacunkowa informacja cenowa 

 

Aktualizacja 14.02.2018 r.:

Załącznik:

Prezentacja i ocena działania funkcjonalności Oprogramowania Narzędziowego

 

Aktualizacja 19.03.2018 r.:

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania dialogu w ENERGA-OPERATOR SA informujemy, iż dialog techniczny DT/2/13 poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi transmisji danych M2M został zakończony.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl