Aktualności

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że ogłasza dialog techniczny, którego celem będzie pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunków umowy, w postępowaniu którego przedmiotem będzie udzielenie zamówienia na wyprodukowanie i dostawę Zestawów Koncentratorowo-Bilansujących, na podstawie szczegółowego projektu technicznego dostarczonego przez ENERGA-OPERATOR SA.

więcej
Zmiany systemów rozliczeniowych, możliwe utrudnienia dla Klientów

ENERGA-OPERATOR działając w ramach Grupy Energa wdraża nowy system obsługi klienta. Wdrożenie może się wiązać z przejściowymi utrudnieniami dla klientów. Zmiana systemów nie wymaga aneksowania ani podpisywania nowych umów. Będzie zmiana numerów kont bankowych dla części klientów

więcej

Leżąca na terenie Energa-Operator gmina Zalewo otrzymała tytuł "Samorząd Przyjazny Energii" oraz grant inwestycyjny o wartości 15 tys. zł na wspieranie realizacji sieciowych inwestycji infrastrukturalnych. Samorząd został nagrodzony za współpracę z Energa-Operator przy budowie GPZ Zalewo.

więcej

Wprowadzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operatora Systemu Przesyłowego, ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej nie dotyczą: gospodarstw domowych, małych i średnich firm, czy też klientów wrażliwych (np. szpitale). W przypadku obszaru obsługiwanego przez Energa-Operator ograniczenia obejmują tylko największych odbiorców pobierających moc większą niż 300 kW.

więcej

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl