Flaga UE

Komunikaty

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2376), wprowadzającej z dniem 1 kwietnia 2022 r. zmiany w zasadach rozliczania prosumentów energii odnawialnej, ENERGA-OPERATOR SA przedstawia informacje w zakresie obsługi przyłączania mikroinstalacji: I . ...

więcej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2021 r., poz. 716 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego projektu do dnia 05 lutego 2022 r. ...

więcej

Informujemy, że w dniach 24 oraz 31 grudnia 2021 roku obsługa Klientów realizowana za pośrednictwem infolinii dystrybucyjnej pod numerem 801–404–404 odbędzie się w godz. 08:00–14:00. Czynny będzie całodobowy numer alarmowy 991 ( pod którym przyjmujemy zgłoszenia związane z brakiem zasilania oraz awariami sieci elektroenergetycznej) oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.energa-operator.pl . ...

więcej

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Pracowników oraz Klientów informujemy, iż wszystkie prace realizowane są przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Zarówno prace eksploatacyjne przy układach pomiarowych energii elektrycznej, w tym związane z odczytami wskazań liczników, wymianami liczników i przyłączaniem mikroinstalacji, realizowane są w Spółce z zachowaniem...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA przypomina, że na podstawie decyzji Prezesa URE nr DRE.WKP.744.1.7.2020.MKo4 stanowiącego realizację obowiązku wynikającego z art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej, właściciele źródeł wytwórczych B, C, D zobligowani zostali  do bieżącego...

więcej

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl