Flaga UE

Przyłączenie odbiorcy energii

Etap: Zawarcie umowy o przyłączenie

Wnioskodawca po otrzymaniu warunków przyłączenia ma dwa lata czasu na podpisanie umowy o przyłączenie. Jeśli Wnioskodawca nie ma uwag co do treści umowy, należy ją podpisać i odesłać dwa egzemplarze na adres wskazany na umowie. Podpisana obustronnie umowa o przyłączenie do sieci będzie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci. Nie podpisanie umowy w terminie dwóch lat od daty ich doręczenia powoduje że warunki tracą ważność.

Odmowa przyłączenia

W szczególnych przypadkach, gdy Operator Systemu Dystrybucyjnego nie ma ekonomicznych i/lub technicznych warunków przyłączenia do sieci, może odmówić wydania Warunków Przyłączenia i zawarcia Umowy o przyłączenie. Każdą taką odmowę jesteśmy zobowiązani zgłosić do Urzędu Regulacji Energetyki.

Stawki opłat za przyłączenie
 1. Stawki opłat za przyłączenie do sieci dla IV, V, VI* ( w przypadku gdy jest budowane przyłącze) grupy przyłączeniowej, zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą ENERGA-OPERATOR SA 2023 roku wynoszą:
  • Przyłącze kablowe – kwota netto: 51,49 (zł/kW)
  • Przyłącze napowietrzne – kwota netto: 36,12 (zł/kW)

  Za wyjątkiem przyłączenia infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, gdzie opłata wynosi:
  • Przyłącze kablowe – kwota netto: 12,87 (zł/kW)
  • Przyłącze napowietrzne – kwota netto: 9,03 (zł/kW)


 2. W przypadku, gdy długość przyłącza przekracza 200 metrów od podmiotów zakwalifikowanych do IV i V grupy przyłączeniowej pobiera się dodatkową opłatę w wysokości:
  • 28,02 zł (kwota netto) za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza, w przypadku przyłączy napowietrznych
  • 37,94 zł (kwota netto) za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza, w przypadku przyłączy kablowych

  Za wyjątkiem przyłączenia infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, gdzie opłata wynosi:
  • 7,01 zł (kwota netto) za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza, w przypadku przyłączy napowietrznych
  • 9,49 zł (kwota netto) za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza, w przypadku przyłączy kablowych


 3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci dla II i III grupy przyłączeniowej wynoszą 25% rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia. Za wyjątkiem przyłączenia infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, gdzie opłata wynosi 6,25% rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.

  Warto tutaj zwrócić uwagę, że w podpisanej umowie, opłata za przyłączenie wyliczana jest na podstawie Taryfy obowiązującej w dniu wydania projektu umowy o przyłączenie . Jeśli realizacja Umowy o Przyłączenie nastąpi w innym roku, opłata za przyłączenie zostanie wyliczona na podstawie stawek określonych w Taryfie obowiązującej w dniu rozliczenia Umowy o Przyłączenie. Zgodnie z Umową o przyłączenie, faktura VAT na opłatę przyłączeniową wystawiana jest w terminie 7 dni od terminu dokonania przez nasze służby Odbioru Technicznego.

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl