Flaga UE

Przyłączanie odbiorcy energii

Etap: Zawarcie umowy na dostawę energii

Uregulowana opłata za przyłączenie oraz złożone Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej, są podstawą do wydania przez nas „Oświadczenia o wykonaniu przyłączenia”. Ten dokument jest potrzebny do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji (na dostawę energii). Założenie licznika energii elektrycznej w przygotowanym punkcie przyłączenia energii jest uwarunkowane zawarciem Umowy Kompleksowej lub Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji i Umowy sprzedaży energii elektrycznej

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl