Aktualności

W działania związane z pomocą Ukrainie, w celu wzmocnienia zaplecza elektroenergetycznego, włączyły się polskie spółki dystrybucyjne - Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Stoen Operator, Tauron Dystrybucja, PKP Energetyka - oraz operator przesyłowy Polskie Sieci Elektroenergetyczne. ...

więcej
Projekty EUniversal oraz OneNet będą realizowane w Mławie

Mieszkańcy ul. Podmiejskiej w Mławie będą mogli wziąć udział w projektach EUniversal oraz OneNet, wspartych przez Komisję Europejską. 21 marca 2022 roku o godz. 17 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Stary Rynek 13 odbędzie się spotkanie, na którym zostaną zaprezentowane ich założenia. ...

więcej
Energetycy walczyli ze skutkami żywiołu

Pod koniec lutego w Polskę uderzył orkan, który spowodował katastrofalne zniszczenia sieci elektroenergetycznej. Na terenie wszystkich oddziałów Energa-Operator ogłoszono stan awarii masowych. W szczytowym momencie działania żywiołu bez zasilania było ponad 350 tys. odbiorców na terenie działania spółki. ...

więcej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2376), wprowadzającej z dniem 1 kwietnia 2022 r. zmiany w zasadach rozliczania prosumentów energii odnawialnej, ENERGA-OPERATOR SA przedstawia informacje w zakresie obsługi przyłączania mikroinstalacji: I . ...

więcej
Kodeks etyki w Energa-Operator

Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia i Niezawodność to wartości, które tworzą fundament kultury korporacyjnej każdej spółki w Grupie Orlen. Energa-Operator również przyjęła nowy Kodeks etyki, oparty na Kodeksie etyki Grupy ORLEN, by w jednolity sposób budować relacje ze współpracownikami, klientami i wszystkimi partnerami z otoczenia biznesowego. ...

więcej
Głos  ENERGA-OPERATOR na zgromadzeniu EDSO

W dniu 17 lutego, odbyło się Walne Zgromadzenie Rady Dyrektorów European Distribution System Operators (E.DSO). W trakcie zgromadzenia miało miejsce wystąpienie Pana Wiceprezesa ENERGA-OPERATOR SA – Wiesława Jasińskiego, który przedstawił prezentację na temat wykorzystania magazynów energii w transformacji rynku energii. ...

więcej

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl