Aktualności

Cyfrowa epoka energetyki

W ciągu najbliższych 5 lat liczniki zdalnego odczytu zamontowane będą już u przynajmniej 80% odbiorców w Polsce. Obecnie trwa też budowa Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), który pozwoli na niemal rzeczywiste użycie zbieranych danych pomiarowych m.in. po to, aby lepiej korzystać z energii produkowanej przez OZE. ...

więcej
Zwykłe, niezwykłe liczniki

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD), dostarczający prąd do naszych domów, wymieniają „tradycyjne” liczniki energii elektrycznej na liczniki zdalnego odczytu. Dlaczego taka masowa wymiana jest konieczna, jakie możliwości udostępnią nowe urządzenia, a także co na tym mogą zyskać odbiorcy energii? – na te i inne pytania odpowiada Dyrektor Departamentu Pomiarów Łukasz Głowacki...

więcej
Nowe rozwiązania dla OZE

ENERGA-OPERATOR testuje nowe rozwiązania mające pozwolić na sprawne funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej, do której przyłączone są coraz liczniejsze OZE, w tym mikroinstalacje. Ich przykładem mogą być m.in. opracowane w ramach projektu EUniversal inteligentne stacje elektroenergetyczne średniego napięcia, a także automatyczny regulator napięcia, który przetestowany został...

więcej
Energetyczne szkolenie dla grudziądzkiej Straży Pożarnej

Energetycy z toruńskiego Oddziału ENERGA-OPERATOR, we współpracy z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) zorganizowali szkolenie na terenie stacji rozdzielczej najwyższych napięć 400/220/110 kV GPZ Węgrowo dla Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu grudziądzkiego. ...

więcej

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w Standardach Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB. Zmiany obejmują m.in. dodanie atrybutów umożliwiających publikację danych w zakresie strat mierzonych na Portalu Sprzedawców oraz Portalu Dostępowym Kontrahenta oraz dodanie funkcjonalności dla obsługi nowej grupy taryfowej C11s dedykowanej dla ochotniczych straży pożarnych. ...

więcej
Orkan Otto uderzył w sieć

Orkan Otto, który w ostatni weekend przetoczył się przez tereny północnej Polski, zrywał dachy, przewracał drzewa, powodując znaczne szkody materialne. Niestety nie oszczędził też infrastruktury elektroenergetycznej. ...

więcej

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl