Flaga UE

Aktualności

Liczniki i ich tajniki

Nowoczesne liczniki zdalnego odczytu nie tylko mają możliwość przekazywania danych pomiarowych, ale także monitorowania parametrów dostarczanej energii elektrycznej, realizacji części usług oraz powiadamiania o błędach np. takich jak brak fazy. ...

więcej
Energetyczne lekcje w Olsztynie

Miasteczko Bezpiecznej Krainy Energa-Operator odwiedziło Olsztyn. W trakcie prowadzonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 zajęć najmłodsi dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy o energii elektrycznej, a także zasadach bezpiecznego z niej korzystania. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 15 marca 2023 r. dotyczący projektu zmiany Załącznika nr 6 projektu Karty aktualizacji 2/2022 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.3.2022.ŁW z dnia 12 czerwca 2023 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji...

więcej
Żuraw wagi ciężkiej

Waży ponad 22 tony, może poruszać się w trudnym terenie i wynieść ładunek o wadze ponad 900 kg na wysokość przeszło 30 metrów. Do energetyków z olsztyńskiego Oddziału ENERGA-OPREATOR trafił właśnie nowy pojazd wyposażony w hydrauliczny dźwig samochodowy, który ułatwi m.in. usuwanie awarii. ...

więcej
NFOŚiGW i ENERGA-OPERATOR dadzą napęd elektromobilności

ENERGA-OPERATOR zmodernizuje 5 stacji wysokiego napięcia znajdujących się w pobliżu autostrad A1 oraz A2. Pozwoli to m.in. na zwiększenie możliwości przyłączeniowych dla Miejsc Obsługi Podróżnych, w tym dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych. ...

więcej

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w Standardach Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB z dniem 25 sierpnia 2023 r. Zmiany obejmują m.in. usunięcie komunikatów dotyczących obsługi zgłoszeń Podmiotów Odpowiedzialnych za Bilansowanie przez Portal Sprzedawców, zmianę metodologii obsługi zmian parametrów umowy kompleksowej oraz dodanie dodatkowych informacji o rozliczeniach...

więcej

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl