Flaga UE

Raporty o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko: przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV łączącej istniejącą, przeznaczoną do przebudowy stację elektroenergetyczną 110/15 kV Łasin oraz projektowaną stację 110/15 kV Ogrodzieniec

Raport o oddziaływaniu na środowisko: przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji linia 110 kV Czersk-Brusy - GPZ Karsin

Raport o oddziaływaniu na środowisko: Przebudowa jednotorowej linii energetycznej 110kV relacji GPZ Gałąźnia Mała – GPZ Dębnica

Raport o oddziaływaniu na środowisko: Przebudowa jednotorowej linii energetycznej 110kV relacji GPZ Bytów - GPZ Gałąźnia Mała

Raport o oddziaływaniu na środowisko: Stacja elektroenergetyczna 110/15kV " GPZ Ociąż" wraz z wprowadzeniami liniowymi 110kV

Raport o oddziaływaniu na środowisko w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu przedsięwzięcia pn. modernizacja linii elektroenergetycznej 110kV relacji Turek-Koło

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Żarnowiec – Sierakowice

Raport o oddziaływaniu na Środowisko modernizacji napowietrznej linii 110kV Elektrownia Adamów-Koło Ruchenna

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Stacja elektroenergetyczna 110*15kV „GPZ Słupsk Poznańska"

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska: Rozbudowa rozdzielni 110kV o pola nr 9, 10 i 11 stacji elektroenergetycznej 400/110kV Słupsk-Wierzbięcino

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Linia elektroenergetyczna 110kV relacji Żarnowiec - Sierakowice

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Wnętrzowa Stacja Elektroenergetyczna 110/15kV Kamienny Potok

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Projektowana stacja 110/15kV Pruszcz Południe wraz z dwutorowym przyłączem napowietrzno-kablowym 110kV

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Przebudowa linii 110 kV GPZ Błonia – GPZ GIS Lotos 

Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: Rozbudowa i modernizacja stacji transformatorowej 110/15kV GPZ Łęczyca Leszcze

Raport nr RAP/10/08 oddziaływania na środowisko GPZ 110/15kV "SZCZECINEK MARCELIN"

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Ociąż wraz z wprowadzeniami liniowymi 110kV

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Szczytno-Wielbark"

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa (modernizacja) rozdzielni 110kV w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Olsztyn-Wschód"

Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Iława 2

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej linii napowietrznej 2 x 110 kV Gdańsk Błonia - Pruszcz Gdański

Raport o oddziaływaniu na środowisko przebudowy istniejącej linii napowietrznej 110 kV Sławno-Wierzbięcino na odcinku w obrębie 1,2,3 miasta Sławno

Raport o oddziaływaniu na środowisko przebudowy istniejącej linii napowietrznej 110 kV Słupsk-Wierzbięcino stanowisko nr 55 - Słupsk GPZ Poznańska

Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV "Chwarzno" z dwutorowym przyłączem napowietrznym 110 kV

Raport o oddziaływaniu na środowisko rozbudowy stacji 110/15 kV Darżyno wraz z przyłączem 110 kV - Gmina Potęgowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko rozbudowy stacji 110/15 kV Lębork-Krzywoustego z przyłączem napowietrznym 110 kV

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl