Aktualności

W związku z otrzymanym przez Energa-Operator sygnałem dot. osoby nieuprawnionej, która na terenie miasta Gdynia, przedstawia się jako pracownik Spółki lub też np. „energetyki”, „elektrowni” itp. , a następnie żąda dostępu do znajdującego się w lokalu licznika, informujemy, że pracownicy Energa-Operator, a także pracownicy firm zewnętrznych działających na rzecz Spółki, podczas...

więcej

Liczba liczników zdalnego odczytu zamontowanych w sieci dystrybucyjnej Energa-Operator przekroczyła wraz z początkiem nowego roku dwa miliony. Obecnie zdalnym pomiarem objętych jest już blisko 70% przyłączonych do sieci Energa-Operator odbiorców, prosumentów i wytwórców. ...

więcej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. ...

więcej

Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązują stawki z Taryfy ENERGA-OPERATOR SA, która jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument określa wysokość opłat i zasady rozliczeń za dystrybucję energii elektrycznej oraz informację na temat pozostałych czynności realizowanych przez naszą spółkę. ...

więcej

W nawiązaniu do komunikatu Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) https://www.pse.pl/-/komunikat-pse-s-a-w-sprawie-uwarunkowan-procesu-przylaczeniowego oraz komunikatu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej http://ptpiree.pl/aktualnosci/2022-12-23

więcej
Energa-Operator będzie współpracować z WOT

Energa-Operator i 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej zawarły porozumienie o współpracy. Dzięki niemu zarówno energetycy, z toruńskiego Oddziału Spółki, jak i żołnierze WOT będą mogli lepiej reagować na kryzysowe sytuacje, np. te wywołane ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

więcej

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl