Aktualności

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2021 r., poz. 716 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego projektu do dnia 05 lutego 2022 r. ...

więcej
ENERGA-OPERATOR z Certyfikatem ISO 50001:2018

ENERGA-OPERATOR jest pierwszym w Polsce Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, który posiada certyfikat ISO 50001:2018. System Zarządzania Energią to międzynarodowy standard wyznaczający najlepsze praktyki w zakresie zarządzania energią. ...

więcej
Metoda płużenia z kablem 1-żyłowym

ENERGA-OPERATOR po raz pierwszy w historii działania firmy wykorzystała nowoczesną metodę mechanicznego układania kabla 1-żyłowego. Prace wykonał kaliski oddział spółki. Nowa linia kablowa o długości blisko 2955 m wybudowana została w Skorzęcinie, w gminie Witkowo. ...

więcej

Informujemy, że w dniach 24 oraz 31 grudnia 2021 roku obsługa Klientów realizowana za pośrednictwem infolinii dystrybucyjnej pod numerem 801–404–404 odbędzie się w godz. 08:00–14:00. Czynny będzie całodobowy numer alarmowy 991 ( pod którym przyjmujemy zgłoszenia związane z brakiem zasilania oraz awariami sieci elektroenergetycznej) oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.energa-operator.pl . ...

więcej

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Pracowników oraz Klientów informujemy, iż wszystkie prace realizowane są przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Zarówno prace eksploatacyjne przy układach pomiarowych energii elektrycznej, w tym związane z odczytami wskazań liczników, wymianami liczników i przyłączaniem mikroinstalacji, realizowane są w Spółce z zachowaniem...

więcej
Konkurs „Energia do nauki klucz” rozstrzygnięty

Zespół Szkół w Lubawie i Zespół Szkół Technicznych w Turku zostały głównymi laureatami konkursu „Energia do nauki klucz” organizowanego przez ENERGA-OPERATOR SA. Spośród 15 nadesłanych projektów Komisja Konkursowa wyłoniła 6 najbardziej interesujących prac. ...

więcej
ENERGA-OPERATOR  rozwinie inteligentną sieć dystrybucji dzięki środkom z EBI

Energa SA i ENERGA-OPERATOR SA podpisały umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na kwotę do 150 mln euro. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucji. Działania inwestycyjne realizowane przy wsparciu środków z EBI dotyczyć będą m.in. budowy, rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej

więcej

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl