Flaga UE

Komunikaty

ENERGA-OPERATOR SA pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że z dniem 22 kwietnia 2019 r. weszła częściowo w życie Karta aktualizacji nr 2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która została zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr DRR.WRE.4321.27.2018.LK...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-557), przy ul. Marynarki Polskiej 130 ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, celem analizy rynku w przedmiocie pozyskania systemu do monitorowania i zarządzania flotą pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS ENERGA-OPERATOR SA. ...

więcej

Zamawiający ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie modułów komunikacji zastępczej M2M dla liczników energii elektrycznej zdalnego odczytu instalowanych na terenie ENERGA-OPERATOR S.A. Przedmiotem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskanie informacji w następującym zakresie: identyfikacja dostępnych...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA zaprasza do uczestnictwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem jest wykonywanie usług technicznej obsługi odbiorców, na terenie Oddziałów w: Gdańsku Nr postępowania: P/3/0016/2019 Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2019/S 044-101650 Termin składania ofert: 2019-04-11 godz. 11:00 Telefon do kontaktu: +48 58 527 92 75 Koszalinie...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-557), przy ul. Marynarki Polskiej 130 ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem analizy rynku w przedmiocie pozyskania systemu wspierającego proces instalacji, utrzymania i eksploatacji infrastruktury technologicznej dla zintegrowanego rozwiązania szaf AMI/SG...

więcej

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl