Flaga UE

Komunikaty

Zamawiający ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem analizy rynku w przedmiocie pozyskania systemu informatycznego do realizacji przedsięwzięć biznesowych ENERGA-OPERATOR SA w obszarze nieruchomości energetycznych, dla kompleksowego zarządzania, gospodarowania oraz ewidencjonowania obszaru nieruchomości energetycznych w ENERGA–OPERATOR S.A.

więcej

Zamawiający ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem analizy rynku w przedmiocie wdrożenia Hurtowni Danych w ENERGA–Operator SA.Przedmiotem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskanie informacji w następującym zakresie: identyfikacja dostępnych na rynku rozwiązań w wyżej wymienionym zakresie wdrożonych/wdrażanych...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA (dostępny na stronie http://bip.energa-operator.pl).

więcej

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl