Flaga UE

Komunikaty

Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są stacje ładowania dla samochodów elektrycznych, zgodnie z specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

więcej

Uprzejmie informujemy o aktualizacji dokumentu „Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB” obowiązującego od 10 kwietnia 2020 r. Aktualizacja obejmuje uzupełnienie oznaczeń dla pól: Liczba wystąpień sekcji. ...

więcej

Zamawiający ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem analizy rynku w przedmiocie pozyskania systemu informatycznego do realizacji przedsięwzięć biznesowych ENERGA-OPERATOR SA w obszarze nieruchomości energetycznych, dla kompleksowego zarządzania, gospodarowania oraz ewidencjonowania obszaru nieruchomości energetycznych w ENERGA–OPERATOR S.A.

więcej

Zamawiający ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem analizy rynku w przedmiocie wdrożenia Hurtowni Danych w ENERGA–Operator SA.Przedmiotem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskanie informacji w następującym zakresie: identyfikacja dostępnych na rynku rozwiązań w wyżej wymienionym zakresie wdrożonych/wdrażanych...

więcej

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl