Komunikaty

ENERGA-OPERATOR SA informuje, że zgodnie z pismem DRE.WOSE.481.1.6.2019.MFr - Urząd Regulacji Energetyki podjął decyzję o uzgodnieniu aktualizacji planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Przypominamy zatem odbiorcom, których wielkość mocy umownej przekracza 300kW o obowiązku zmniejszenia...

więcej

W sierpniu i wrześniu zaczną obowiązywać odpowiednio zapisy kodeksu sieci NC DC, zawierające wymogi dotyczące przyłączania nowych odbiorów do sieci oraz NC HVDC zawierające wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że z dniem 22 kwietnia 2019 r. weszła częściowo w życie Karta aktualizacji nr 2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która została zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr DRR.WRE.4321.27.2018.LK...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-557), przy ul. Marynarki Polskiej 130 ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, celem analizy rynku w przedmiocie pozyskania systemu do monitorowania i zarządzania flotą pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS ENERGA-OPERATOR SA. ...

więcej

Zamawiający ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie modułów komunikacji zastępczej M2M dla liczników energii elektrycznej zdalnego odczytu instalowanych na terenie ENERGA-OPERATOR S.A. Przedmiotem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskanie informacji w następującym zakresie: identyfikacja dostępnych...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA zaprasza do uczestnictwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem jest wykonywanie usług technicznej obsługi odbiorców, na terenie Oddziałów w: Gdańsku Nr postępowania: P/3/0016/2019 Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2019/S 044-101650 Termin składania ofert: 2019-04-11 godz. 11:00 Telefon do kontaktu: +48 58 527 92 75 Koszalinie...

więcej

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl