Komunikaty

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-557), przy ul. Marynarki Polskiej 130 ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem analizy rynku w przedmiocie pozyskania systemu wspierającego proces instalacji, utrzymania i eksploatacji infrastruktury technologicznej dla zintegrowanego rozwiązania szaf AMI/SG...

więcej

Informujemy, że dla klientów dzwoniących na numer infolinii 801 404 404 lub + 48 58 767 43 50 mogą nastąpić utrudnienia w przyjmowaniu zgłoszeń dystrybucyjnych związanych z: przyłączeniem do sieci energetycznej, rozliczeniami, windykacją, złym stanem technicznym urządzeń, uszkodzeniem licznika energii elektrycznej, zmianą sprzedawcy. ...

więcej

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl