Flaga UE

Komunikaty

ENERGA–OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-557), przy ul. Marynarki Polskiej 130 ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia, celem analizy możliwości systemów klasy WFM (Work Force Management) do wspierania zarządzania pracami zespołów technicznych w terenie. ...

więcej

Informujemy, że w dniach 24 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2020 roku placówki Energa-Operator SA są nieczynne. W tych dniach obsługa Klientów realizowana będzie wyłącznie za pośrednictwem infolinii dystrybucyjnej pod numerem 801-404-404 w godz. 08:00 – 14:00. ...

więcej

Zapisy Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej, określają wymagania współpracy pomiędzy operatorami systemów przesyłowych (OSP), dystrybucyjnych (OSD) oraz tzw. „significant grid user” (SGU - znaczący użytkownik sieci), których działalność ma wpływ na pracę Krajowego Systemu...

więcej

ENERGA–OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-557), przy ul. Marynarki Polskiej 130 ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie dostawa zestawów koncentratorowo-bilansujących, zwanych dalej „ZKB”, zgodnie z wymaganiami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. ...

więcej

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl