Komunikaty

W związku z SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo Klientów i Pracowników ENERGA-OPERATOR SA informuje, że od dnia 16 marca 2020 do odwołania otwarcia ofert w postepowaniach prowadzonych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA nie będą miały charakteru jawnego. ...

więcej

Z powodu COVID-19 , w trosce o bezpieczeństwo naszych Pracowników i Klientów ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa klienta we wszystkich placówkach Energa-Operator SA. Praca Energi-Operator w zakresie dostarczania energii elektrycznej przebiega w niezmienionym, niezakłóconym trybie. Ewentualne przerwy w dostawach wynikające z awarii wywołanych np. warunkami atmosferycznymi są tak, jak to było wcześniej niezwłocznie usuwane przez ekipy naszego pogotowia energetycznego.

więcej

Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są stacje ładowania dla samochodów elektrycznych, zgodnie z specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

więcej

Uprzejmie informujemy o aktualizacji dokumentu „Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB” obowiązującego od 10 kwietnia 2020 r. Aktualizacja obejmuje uzupełnienie oznaczeń dla pól: Liczba wystąpień sekcji. ...

więcej

Zamawiający ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem analizy rynku w przedmiocie pozyskania systemu informatycznego do realizacji przedsięwzięć biznesowych ENERGA-OPERATOR SA w obszarze nieruchomości energetycznych, dla kompleksowego zarządzania, gospodarowania oraz ewidencjonowania obszaru nieruchomości energetycznych w ENERGA–OPERATOR S.A.

więcej

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl