Flaga UE

Komunikaty

Zgodnie z informacją przekazaną Sprzedawcom w dniu 10 sierpnia 2020 r. zmiany wynikające z wejścia w życie zapisów Ustawy o Rynku Mocy z dnia 8 grudnia 2017 r. w zakresie pobierania opłaty mocowej wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku na podstawie Ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. ...

więcej

ENERGA–OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-557), przy ul. Marynarki Polskiej 130 ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia, celem analizy rynku w przedmiocie pozyskania systemu klasy WFM (Work Force Management) do wspierania zarządzania pracami zespołów technicznych w terenie. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA informuje, że zgodnie z pismem DRE.WOSE.481.2.7.2020.MFr – Urząd Regulacji Energetyki podjął decyzję o uzgodnieniu aktualizacji planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

więcej

Szanowni Państwo, od 29 kwietnia 2020 Energa-Operator wznawia realizację zleceń w zakresie w zakresie związanym z obsługą mikroinstalacji. Wstrzymane do tej pory zgłoszenia będą sukcesywnie realizowane zgodnie z kolejnością złożenia dokumentów, jeśli w miejscu realizacji możliwe jest zachowanie zasad bezpieczeństwa wobec pracowników realizujących zadanie. ...

więcej

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl